Politica de confidentialitate

Societatea BLAZER SRL, in calitate de administrator al siet-ului www.blazer.ro  si de organism responsabil, respecta confidentialitatea clientilor si vizitatorilor sai, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, avand astfel obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. 
Societatea Blazer S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal prin notificarea numarul 2947/05.12.2017.

In administrarea site-ului si magazinului on line inclus in cadrul acestuia se va aplica urmatoarea  Politica de confidentialitate:
In cadrul site-ului www.blazer.ro pot fi solicitate informatii de natura personala, in cazul solicitarii anumitor servicii sau la accesarea anumitor zone. In aceste cazuri,  Blazer indica scopul pentru care sunt cerute aceste date, precum si informatia daca introducerea datelor este optionala sau necesara pentru folosirea serviciilor solicitate.

Blazer solicita introducerea datelor personale in scopul  identificarii clientilor pentru procesarea comenzilor primite de la acestia sau cand utilizatorul solicita comunicarea de newsletere prin accesarea optiunii corespunzatoare. Datele cu caracter personal se refera la nume, prenume, adresa, numarul de telefon in cadrul datelor solicitate regasindu-se si adresa de e-mail. 
Datele cu caracter personal colectate de la clienti se vor considera confidentiale, urmand a fi procesate, utilizate si stocate în scopul procesarii si executarii comenzilor lansate in cadrul magazinului on line si a verificarii platilor efectuate, toate aceste operatiuni fiind efectuate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

In cadrul procesarii comenzilor informatiile solicitate pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal cu respectarea prevederilor legale in vigoare – respectiv a prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin accesarea, navigarea si introducerea datelor solicitate in cadrul  site-ului www.blazer.ro, vizitatorii consimt in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

Toate datele vor fi confidentiale si vor putea fi dezvaluite angajatilor societatii BLAZER SRL sau colaboratorilor acesteia numai atunci cand este necesar pentru indeplinirea scopului explicit pe care persoana vizata l-a intentionat. 
Datele vor fi stocate pe perioada necesara realizarii scopurilor concret urmarite, într-o zona special protejata a blazer.com, datele vor fi facute inaccesibile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi arhivate numai in cazul in in care clientul isi exprima în mod explicit acordul.

Interesele clientilor legate de confidentialitate vor fi respectate conform prevederilor legale. Datele colectate nu vor fi transmise unor terte parti în scop de marketing. 
Precizam ca in vederea executarii comenzilor confirmate, datele  personale colectate vor fi transmise partenerilor de servicii ce asigura livrarea comenzilor (de exemplu, serviciile de transport) sau efectuarea platilor, fiind procesate si utilizate de partenerii nostrii doar în scopul realizarii acestor comenzi. 

Datele personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept sa verifice activitatea desfasurata sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu normele legale in vigoare. 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, clientii au dreptul la informatii cu privire la datele personale, la rectificarea, blocarea sau stergerea acestora. Pentru orice informatii suplimentare referitoare la datele personale, se poate  lua legatura cu Blazer SRL prin e-mail pe adresa secretariat@blazer.ro.
Clientilor si vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv urmatoarele: 
- Clientii in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine de la Blazer, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. 
- La cerere, Blazer SRL, va furniza persoanelor vizate informatii referitoare la datele personale colectate si stocate.
- Orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la BLAZER SRL, la cerere si în mod gratuit: a)rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b)transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c)realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 
- orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- Clientii pot in orice moment sa revoce acordul de utilizare si stocare a datelor personale prin comunicarea unei cererii in scris, caz in care Blazer va sterge informatiile, imediat dupa primirea  revocarii. 

Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, persoanele vizate se vor putea adresa printr-o cerere scrisa, pe e-amil pe adresa secretariat@blazer.ro sau prin posta la adresa din Braila, str Vadeni, nr. 7, judetul Braila.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea Blazer SRL, va respecta obligatia administrarii datelor personale furnizate de catre clienti in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Refuzul vizitatorilor de a furniza datele cu caracter personal solicitate, are ca efect imposibilitatea furnizarii anumitor servicii.

Atunci cand clientii opteaza pentru  comunicarea noutatilor aparute in cadrul site-ului prin  inregistrarea la newsletter, Blazer va utiliza datele furnizate în scopuri interne, de marketing. In orice moment, se poate refuza procesarea sau transmiterea datelor în scopuri de marketing, trimitand un e-mail la adresa de e-mail secretariat@blazer.ro sau revocand consimtamantul. La primirea notificarii de refuz sau revocare, Blazer nu va mai utiliza sau procesa datele corespunzatoare, în scopuri interne, de marketing.

S.C. BLAZER SRL poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa modifice sau sa inloiasca clauzele de confidentialitate prin actualizarea acestora. Clientii si sau vizitatorii sait-ului fiind obligati sa  respecte oricare si toate politicile de confidentialitate astfel cum acestea au fost actualizate. In acest sens va rugam sa accesati pagina “Politica de confidentialitate”  a site-ului Blazer in mod periodic pentru a lua la cunostinta Politica de Confidentialitate actualizata.